Iepirkumi

Sākums | Par slimnīcu | Iepirkumi

Iepirkumi

Līguma priekšmets:
Pārtikas preču iegāde un piegāde “VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām.

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
100 000 EUR

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2014. gada 27. jūlijā

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas piegāde “VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
70 000 EUR

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2015. gada 10. aprīlī

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Marķētās dīzeļdegvielas apkurei iegāde un piegāde “VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
100 000 EUR (simts tūkstoši eiro) bez PVN

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2015. gada 3. septembris

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
100 000 EUR (simts tūkstoši eiro) bez PVN

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2015. gada 7. decembris

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Profesionālo virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
1. daļa – 4500 EUR bez PVN
2. daļa – 2000 EUR bez PVN

Iepirkuma procedūra:
Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2016. gada aprīlis

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Pārtikas preču iegāde un piegāde “VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
100 000 EUR

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2016. gada 1. jūlijs

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
15000,00 EUR bez PVN

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2016. gada 29. septembra plkst. 13:00

Nolikums:

Līguma priekšmets:
 Elektroenerģijas piegāde VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
70 000 EUR bez PVN

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2017. gada 27. martā plkst. 13:00

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Marķētās dīzeļdegvielas apkurei ieegāde un piegāde VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
100 000 EUR

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2017. gada 17. jūlijā plkst. 13:00

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Nedikamentu un medicīnas preču piegāde VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām

Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots:
100 000 EUR

Iepirkuma procedūra:
Atklāts konkurss

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
 2017 .gada 6. novembrī plkst. 14:00

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Cenu aptauja “Par 2018. gada pārskata revīzijas veikšanu”

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2018. gada. 15. novembris

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Informācija par slimnīcas izsludinātajiem iepirkumiem pieejama tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, pircēja profila adresē Iepirkumi EIS

Līguma priekšmets:
Cenu aptauja 2019.gada pārskata revīzijas veikšanai

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2020. gada 9. janvāris

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Cenu aptauja 2020.gada pārskata revīzijas veikšanai

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2020. gada 23. decembra plkst. 10:00

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana atvieglotas konstrukcijas angāra būvei un pievedceļa izbūvei

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2021. gada 27. maija plkst. 10:00

Nolikums:

Līguma priekšmets:
Cenu aptauja par tehniskās apsekošanas veikšanu

Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš:
2022. gada 14. oktobris plkst. 17:00

Nolikums:

Jaunākās ziņas