Vidēja termiņa darbības stratēģija

Sākums | Par slimnīcu | Vidēja termiņa darbības stratēģija

Vidēja termiņa darbības stratēģija

VSIA BPNS “Ainaži” vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot bērnu un jauniešu psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu ilgstoši slimojošajiem Latvijas bērniem un jauniešiem

Ar vidēja termiņa darbības stratēģiju varat iepazīties šeit:

Jaunākās ziņas