Par slimnīcu

Sākums | Par slimnīcu

Par slimnīcu

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” ir vienīgais specializētais stacionārs valstī, kurš sniedz kvalificētu un profesionālu psihiatrisko palīdzību bērniem un pusaudžiem ar ieilgušiem psihiskiem traucējumiem un saslimšanām.

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā „Ainaži”” ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām

Slimnīca darbojas no 1955.gada. Visā slimnīcas pastāvēšanas laikā ārstētas garīgi slimas personas.

2010.gada 26.janvārī ekspluatācijā tika nodota jaunā slimnīcas ēka ar 80 gultu vietām, hidroterapijas nodaļu, ārtelpu ārstniecības un rehabilitācijas kompleksu, kā arī telpām ambulatoriem pakalpojumiem.

2010.gada 30.oktobrī pilnībā tika pabeigts slimnīcas infrastruktūras attīstības projekts, kas finansēts par Valsts galvotā kredīta un ERAF līdzekļiem.
Kopš 2018.gada pavasara ārstēšanas un garīgās veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanas nolūkā vietu skaits slimnīcā samazināts līdz 45.

Slimnīcā aktualizēts Ētikas kodekss, kas papildināts ar korupcijas un interešu konflikta riska definīcijām un skaidrojumiem, kā arī papildinājumiem, kas izmantojami iekšējās kontroles vides veidošanai, nepieļaujot likumdošanā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.

Par pacientu ārstēšanu, slimību diagnostiku, rehabilitāciju:
Pacientu vidējais ārstēšanās ilgums – no 1 mēneša un ilgāk, ja nepieciešams.

Pacientu slimību diagnostikā un ārstēšanā tiek izmantotas mūsdienīgi medikamenti, nodarbinātības, mūzikas, ūdensdziedniecība, fizikālā u.c terapija, pamatojoties uz slimības diagnozi, gaitu, smagumu.

Pakāpeniski tika piesaistīti speciālisti un šobrīd strādā bērnu psihiatrs, ergoterapeits, audiologopēds, fizioterapeits, Montesori terapijas speciālists, klīniskais psihologs, mākslas terapeits.

Ar 2011.gada 1.janvāri ir atvērta sekundārā ambulatorā veselības aprūpes pakalpojumu nodaļa. Pakalpojumus pie ergoterapeita, audiologopēda, fizioterapeita, Montesori terapijas speciālista, klīniskā psihologa, mākslas terapeita saņem visi iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma.

Pamatojoties uz valstī noteikto likumdošanu par ilgstoši slimojošo apmācību, pacienti, kuri ārstējas ilgāk par 2 nedēļām, tiek apmācīti pēc speciālām izglītības programmām.

Jaunākās ziņas