Agrīnā intervence

Sākums | Agrīnā intervence

Agrīnā intervence

VSIA “Bērnu 
psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži” piedāvā valsts 
apmaksātus

Agrīnās intervences pakalpojumu bērniem ar risku uz autiskā spektra (AST) 
traucējumiem.

 

Agrīnās intervences pakalpojums ir balstīts uz nefarmakoloģisku pieeju bērniem pirmsskolas vecumā. Nefarmakoloģiskā intervence ietver bērna fizisko, kognitīvo, sociālo, uzvedības un emocionālo attīstību, kā arī vides pielāgošanu atbilstoši bērna vajadzībām. 

Intervences pamatā ir psihiatriskās rehabilitācijas metodes: lietišķās uzvedības analīze jeb ABA, ergoterapija, audiologopēdija, fizioterapija, psihologa un ārsta konsultācijas.

Intervences metodes un terapijas plāns tiek sastādīts un realizēts izvērtējot bērna spējas, prasmes un vajadzības.

Kā pieteikties uz pakalpojumu?

Uz pakalpojumu var pieteikties  ar ģimenes ārsta vai  sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta – speciālista nosūtījumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Pakalpojumu var saņemt, ja izpildās visi kritēriji:

  • bērns ir vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot), prioritāri sniedzot pakalpojumu līdz 3 gadiem (ieskaitot);
  • bērnam ir pamanīti pirmreizēji simptomi, kavēta psihiskā attīstība;

  • bērns iepriekš nav saņēmis Agrīnās intervences pakalpojumu.

 

 

                                     Pieteikšanās, papildus informācija:

tālr. 28351451

Jaunākās ziņas