Informācija par kapitālsabiedrības darbību

Sākums | Par slimnīcu | Informācija par kapitālsabiedrības darbību

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Dalībnieku pilnsapulču protokoli:

Atalgojuma politikas principi

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” (turpmāk-Kapitālsabiedrība) atalgojuma politika izstrādāta ar mērķi noteikt Kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma pamatprincipus, saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus.

Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi izstrādāti un publiskoti atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58. panta prasībām.

Atbilstoši VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” Kārtējās dalībnieku sapulces protokolam Nr. 01-27.2.3/2023/2, valdes locekļa atalgojums noteikts 4000 EUR mēnesī.

Ziedošanas, dāvinājumu saņemšanas kārtība

Pirms ziedojuma vai dāvinājuma pieņemšanas tiek saņemta ikreizēja rakstiska valsts kapitāla daļu turētāja atļauja.

Ziedojumu summas un ziedojuma devējs

2021., 2022. gads
Kapitālsabiedrība ziedojumus nav saņēmusi.

2018., 2019. gads
Kapitālsabiedrība ziedojumus nav saņēmusi.

2017. gada decembris
VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2017 .g. decembrī ir saņēmusi ziedojumu no organizācijas 1000 Euro apmērā ar mērķi Ziemassvētku pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem.

2017. gada aprīlis
VSIA “Bērnu psihoneioloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2017. gada aprīlī ir saņēmusi ziedojumu no organizācijas “Stichting Hulp Letland” Nīderlandē 500 Euro ar mērķi Lieldienu pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem

2016. gada decembris
VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2016.g. decembrī ir saņēmusi ziedojumu no organizācijas 1000 Euro apmērā ar mērķi Ziemassvētku pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem.

2016. gada jūnijs
2016. gada jūnijā VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” saņēma ziedojumu 1125 EUR apmērā no organizācijas “Stichting Hulp Letland” ar mērķi izlietot naudu slimnīcas pacientiem pasākumu organizēšanai, interešu attīstīšanai (grāmatu, galda spēļu iegādei).

2016. gada marts
2016. gada martā VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” saņēma ziedojumu 500 EUR apmērā no organizācijas “Stichting Hulp Letland Holland” Lieldienu pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem.

2015. gada decembris
2015. gada decembrī VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” saņēma ziedojumu 1200 EUR apmērā no organizācijas “Stichting Hulp Letland Holland” Ziemassvētku pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem. VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcai “Ainaži”” 29.12.2015. Latvijas Bērnu bāreņu fonds, reģ. Nr.40008020151, atbalstot bērnus Ziemassvētku laikā, kā norādīts nodošanas aktā, dāvina Slimnīcai sekojošas materiālas vērtības:

  • Fantasia krēmveida jogurtu ar ķiršiem 204 gab. ar kopējo vērtību 61,71 EUR;
  • SMILE deserta jogurtu, zemeņu 576 gad. ar kopējo vērtību 201,12 EUR.2015. gada aprīlis
 

2015. g. VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” saņēma 500 EUR no organizācijas Stichting Hulp Letland Holland Lieldienu pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem.

Jaunākās ziņas