Mūzikas terapija

Sākums | Mūzikas terapija

Mūzikas terapija

Mūzikas terapija ir viena no mākslu terapijas specializācijām. Tas ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem mērķiem, mūzikas un tās izteiksmes līdzekļu izmantošana mūzikas terapeita un pacienta individuālajā vai grupas terapeitisko attiecību procesā, ar mērķi sekmēt fizisko, garīgo un sociālo veselību. Mūzikas terapijā tiek izmantota mūzikas instrumenta spēle, balss izpausmes, ķermeņa kustības, kā arī mūzikas klausīšanās.

Kas ir mūzikas terapeits?

Mūzikas terapijas sesijas var vadīt diplomēts vai sertificēts mūzikas terapeits. Mūzikas terapeits ir ārstniecības persona.

Kam piemērota mūzikas terapija?

Mūzikas terapija piemērota visām vecuma grupām- bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem un senioriem. Mūzikas terapijas pacientam nav nepieciešama muzikāla sagatavotība vai prasmes instrumenta spēlē.

Kad mūzikas terapija var palīdzēt?

Saņemt atbalstu psiholoģisku, sociālu un emocionālu problēmu gadījumos.

-Pilnveidot komunikācijas un sociālās prasmes

-Apzināties un attīstīt savus resursus un nostiprināt savu pašapziņu

-Rehabilitācijas procesā

-Neiropediatrija( attīstības traucējumi, autisms, agrīni cerebrāli traucējumi)

-Pedaudioloģija ( dzirdes traucējumi, runas attīstības traucējumi, rehabilitācija pēc kohleārā implanta operācijas)

-Priekšlaikus dzimušiem bērniem

-Onkoloģisku saslimšanu gadījumos

-Psihosomatisku saslimšanu gadījumos( veģetatīvā distonija, depresija, trauksme)

-Psihiatrijā( garīgās attīstības traucējumi, šizofrēnija)

-Novecošanas procesos un ar to saistītām saslimšanām

-Kā arī gadījumos, kad cilvēkam nav specifisku grūtību, bet viņa mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana.

Kas notiek mūzikas terapijā?

Ir  aktīvā (radošā)  un receptīvā (ar  uztveri saistītā) mūzikas terapija. Aktīvajā mūzikas terapijā domu, priekšstatu, pārdzīvojumu, jūtu, emociju, problēmu izpausmei cilvēks tiek aicināts izmantot viegli “spēlējamus” instrumentus un dziedāšanu. Receptīvās mūzikas terapijas laikā cilvēkam mūzika tiek atskaņota.  Mūzikas terapijā svarīgs ir radošais process un saruna ar mūzikas terapeitu. ņemot vērā katra cilvēka vēlmes un iespējas sarunai.

Cik ilga ir mūzikas terapijas sesija?

 Mūzikas terapijas sesijas ilgumus ir    30/60/90 minūtes, atkarībā no katra konkrēta cilvēka vajadzībām un iespējām.

Jaunākās ziņas