Augša

 

Nr. Līguma priekšmets Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots Iepirkuma procedūra Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš Nolikums
1. Pārtikas preču iegāde un piegāde „VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām. 100 000 EUR Atklāts konkurss 2014.gada 27.jūlijā Rezultāti
2. Elektroenerģijas piegāde VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām 70 000 EUR Atklāts konkurss 2015.gada 10.aprīlī Rezultāti
3. Marķētās dīzeļdegvielas apkurei iegāde un piegāde VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām

100 000 EUR

(simts tūkstoši eiro) bez PVN

Atklāts konkurss 2015.gada 3.septembris Rezultāti
4. Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām

100 000 EUR

(simts tūkstoši eiro) bez PVN

Atklāts konkurss 2015.gada 7.decembris

Pretendentu uzdotie jautājumi un Pasūtītāja atbildes

Medikamentu nolikums 2015. ar grozījumiem

Pretendentu uzdotie jautājumi un Pasūtītāja atbildes (papildināts)

Medikamentu nolikums 2015. ar grozījumiem (papildināts)

Rezultāti

5. Profesionālo virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” vajadzībām

1.daļa – 4500 EUR bez PVN

 

2.daļa – 2000 EUR bez PVN

Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā 2016.gada aprīlis

Pretendentu uzdotie jautājumi un Pasūtītāja atbildes

Rezultāti

Iepirkuma līgums 1. daļa - profesionālā virtuves izgāžamā panna

Iepirkuma līgums 2.daļa - profesionālā virtuves trauku mazgājamā mašīna

6. Pārtikas preču iegāde un piegāde „VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām 100 000 EUR Atklāts konkurss 2016.gada 1.jūlijs

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un Pasūtītāja sniegtās atbildes

Iepirkuma nolikums (konsolidēts)

Lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.pdf

Ziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.pdf

7. "Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām" 15000,00 EUR bez PVN Atklāts konkurss 2016.gada 29.septembra plkst.13:00

Nolikums

Lēmums

Iepirkuma līgums

8.  Elektroenerģijas piegāde VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām 70 000 EUR bez PVN Atklāts konkurss

2017.gada 27.martā

plkst. 13.00

Nolikums

nolikums_elektroener_ijas_pieg_de_2017.g..doc?d=files/news/12/nolikums_elektroener_ijas_pieg_de_2017.g..doc

Lēmums

l_mums.pdf?d=files/news/12/l_mums.pdf

Ziņojums

Marķētā dīzeļdegviela_Ainažu PNS_i_2017.doc?d=files/news/12/mar_t_d_ze_degviela_ak_nolikums_aina_i_2017.doc

 

9. MARĶĒTĀS DĪZEĻDEGVIELAS APKUREI IEGĀDE UN PIEGĀDE VSIA „BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀS SLIMNĪCAS „AINAŽI”” VAJADZĪBĀM  100 000 EUR Atklāts konkurss  2017.gada 17.jūlijā plkst 13.00

Nolikums

Marķētā dīzeļdegviela_Ainažu PNS_i_2017.doc?d=files/news/12/mar_t_d_ze_degviela_ak_nolikums_aina_i_2017.doc

Ieinteresēto pretendentu uzdotie jautājumi_atbildes

jautājumi_atbildes?d=files/news/12/ieinteres_to_pieg_d_t_ju_uzdotie_jaut_jumi_un_pas_t_t_ja_atbildes_degviela.docx

Lēmums par uzvarētāju noteikšanu

lemums_par_iepirkuma_uzvaretaju_noteiksanu_degviela.docx?d=files/news/12/lemums_par_iepirkuma_uzvaretaju_noteiksanu_degviela.docx

Ziņojums

zinojums.docx?d=files/news/12/zinojums.docx

10. MEDIKAMENTU UN MEDICĪNAS PREČU PIEGĀDE VSIA „BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀS SLIMNĪCAS „AINAŽI”” VAJADZĪBĀM 100 000 EUR Atklāts konkurss  2017.gada 6. novembrī plkst. 14.00

Ar nolikumu var iepazīties šeit:

medikamentu_nolikums_11.10.2017_ainazi.doc?d=files/news/12/medikamentu_nolikums_11.10.2017_ainazi.doc

Pretendentu uzdotie jautājumi un pasūtītāju atbildes:

pretendentu_uzdotie_jautājumi un pasūtītāja_atbildes..docx?d=files/news/12/pretendentu_uzdotie_jaut_jumi_pas_t_t_ja_atbildes..docx

Ziņojums:

ziņojums.pdf?d=files/news/12/34128_zi_ojums.pdf

11.

Cenu aptauja

„Par 2018. gada pārskata revīzijas veikšanu”

    2018.gada. 15.novembris

Info par cenu aptauju:

info.docx?d=files/news/12/info.docx

Pievienotie dokumenti:

revidenta_darba_uzdevums_2018.doc?d=files/news/12/revidenta_darba_uzdevums_2018.doc

revidenta_pieteikums2018.doc?d=files/news/12/revidenta_pieteikums2018.doc

Cenu aptaujas rezultāti:

cenu_aptaujas_rezult_ti.pdf?d=files/news/12/cenu_aptaujas_rezult_ti.pdf

12. Informācija par slimnīcas izsludinātajiem iepirkumiem pieejama tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, pircēja profila adresē Iepirkumi EIS      

 

 

 

 

 

13. Cenu aptauja 2019.gada pārskata revīzijas veikšanai     2020.gada 9.janvāris

Cenu aptaujas veidlapa     veidlapa.docx?d=files/news/12/2020_01_09_ainazi_cenu_aptauja_revidents.docx
1.pielikums pielikums_1.doc?d=files/news/12/2020_01_09_ainazi_cenu_aptauja_revidents_pielikums_1.doc
2.pielikums pielikums_2.doc?d=files/news/12/2020_01_09_ainazi_cenu_aptauja_revidents_pielikums_2.doc

Lēmums    lēmums.pdf?d=files/news/12/lemums.pdf

14. Cenu aptauja 2020.gada pārskata revīzijas veikšanai     2020.gada 23.decembra plkst.10:00

Cenu aptaujas veidlapa     Cenu aptaujas veidlapa?d=files/news/12/24203_2020_01_09_ainazi_cenu_aptauja_revidents.docx

1.pielikums 1.pielikums?d=files/news/12/38312_2020_01_09_ainazi_cenu_aptauja_revidents_pielikums_1.doc

2.pielikums 2.pielikums?d=files/news/12/47982_2020_01_09_ainazi_cenu_aptauja_revidents_pielikums_2.doc

Lēmums       Lēmums?d=files/news/12/revidiepirkumal_mums_ml.pdf 

15. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana atvieglotas konstrukcijas angāra būvei un pievedceļa izbūvei    

2021.gada 27.maija

plkst. 10:00

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem  Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana atvieglotas konstrukcijas angāra būvei un pievedceļa izbūvei?d=files/news/12/2021_aina_i_cenu_aptaujas_nolikums_b_vuzraudz_ba_ar_pielikumiemf.docx

16. Cenu aptauja par tehniskās apsekošanas veikšanu    

2022.gada 14.oktobris plkst. 17:00

Cenu aptaujas nolikums Tehniskās apsekošanas veikšana?d=files/news/12/2022_10_aina_i_cenu_aptauja_kas_tehnisk_apseko_ana.pdf