Augša

Valde
Valdes loceklis Aigars Kišuro, dz. 1957. gadā.
Pamatizglītība: ārsts-pediatrs, sertifikāti psihiatrijā, bērnu un pusaudžu psihiatrijā, veselības aprūpes vadībā.
Tālr. 64043338, mobilais telefona numurs: +371 29195766, e-pasts slimnica@ainazuslimnica.lv

   Beidzis Rīgas Medicīnas institūtu un ieguvis ārsta grādu un ārsta pediatra kvalifikāciju, turpmāk apmācījies bērnu neiroloģijā,  psihiatrijā un bērnu psihiatrijā, vēlāk iegūstot abu psihiatrijas nozaru ārsta sertifikātu. Ir Latvijas Psihiatru asociācijas (LPA) valdes loceklis un LPA sertifikācijas komisijas loceklis, abos amatos arī Latvijas Bērnu psihiatru asociācijā Piedalījies daudzu normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar psihiatriskās palīdzības un garīgās veselības aprūpes sniegšanu. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā (RPNC) strādāja  no 2001. gada, dažādos amatos ārstniecības procesa organizācijā un kvalitātes vadības procesu izstrādē, starptautisko sakaru sfērā. Kopš 2004.gada piedalījies psihiatriskās ārstniecības iespēju modernizēšanā RPNC -  ambulatoro centru “Veldre” un “Pārdaugava”, jaunā Uzņemšanas kompleksa un mūsdienīgi rekonstruētās 17. psihiatriskās nodaļas ēku rekonstrukcija plānošanā. 2004.gadā pēc Rīgas Stradiņa Universitātes Veselības aprūpes vadības kursa beigšanas ieguva Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas veselības aprūpes ārsta sertifikāts. Savā darbībā ļoti lielu vērību pievērš pacientu tiesībām, lai personām ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām būtu nodrošinātas visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kuras paredz likums.

 

Speciālisti  
Fizioterapeits Žanete Šmite
Fizioterapeits Evija Meirāne
Klīniskais psihologs Jānis Ķirsis
Klīniskais psihologs Dace Cīrule
Montesori pedagogs Evija Līdaka
Mākslas terapeits Liene Berga
Ergoterapeits Madara Miķelsone
Audiologopēds Ieva Jirgensone
Sertificēts psihiatrs  dr. Pāvels Jakimovičs
Bērnu psihiatrijas rezidente dr. Diāna Stepanova-Mihailova
   
   
Medicīnas māsas 10
Medicīnas māsu palīgi 30
Sanitāri 1
Atbalsta personāls (audzinātājas) 5
Pārējais personāls 30