Augša

VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"

Valdemāra 46, Ainaži, Limbažu
novads, LV-4035

Reģ. Nr. 44103017181

Ārstniecības iestādes

kods 6614-00011

Telef., fakss:
64043273;

E-pasts:
slimnica@ainazuslimnica.lv

Darbinieku kontakti

Amats

Vārds, uzvārds

Kontakt-
telefons

E-pasts

Valdes loceklis

Aigars Kišuro

64043338
29195766

slimnica@ainazuslimnica.lv

  

Sekretāre, kasiere, grāmatvede

Vineta Tazāne

64043273

vineta.tazane@ainazuslimnica.lv

Galvenā grāmatvede

Mārīte Liepiņa-Bērziņa

64024968

marite.liepina-berzina@ainazuslimnica.lv

Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs

Ervins Balodis

64043292

ervins.balodis@ainazuslimnica.lv

Darba aizsardzības speciālists

Valentīns Apeinis

29188192

 

Vecākā medicīnas māsa

Vineta Keiša

64024971
28351451

vineta.keisa@ainazuslimnica.lv

Sociālā darbiniece

Mārīte Paegle

64024970

marite.paegle@ainazuslimnica.lv

Sertificēts psihiatrs

dr. Pāvels Jakimovičs 64024969  

Nodaļas

  

64043301