Klīniskais un veselības psihologs

Sākums | Klīniskais un veselības psihologs

Klīniskā un veselības psihologa galvenās darbības jomas ir psiholoģiskā izpēte, izvērtēšana, psiholoģiskā konsultēšana un intervence.

Klīniskais un veselības psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību gan bērniem, gan pieaugušajiem dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu un citu psiholoģisko problēmu gadījumos.

Psiholoģiskās izpētes

Klīniskais un veselības psihologs veic psiholoģiskās izpētes primāri sekojošās jomās:

 • Autisma diagnostika – ADOS-2 tests;
 • Vekslera intelekta tests bērniem;
 • Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas tests;
 • Ahenbaha tests;
 • RSU Latvijas klīniskais personības tests;
 • un citas metodes pēc klienta pieprasījuma un metožu pieejamības.

 

Psihologa konsultācijas

Klīniskais un veselības psihologs veic konsultāciju sekojošās jomās:

 • personības vai attīstības krīzes – šķiršanās, grūtības pieņemt lēmumus, darba zaudējums, slimība, tuvinieka nāve u.c.;
 • eksistenciāli jautājumi, dzīves jēga u.c.;
 • bērna audzināšanas grūtības vecākiem;
 • savstarpējo attiecību konflikti, saskarsmes problēmas, attiecības ar kolēģiem u.c.;
 • traumatiska pieredze;
 • bailes; trauksme, panikas lēkmes u.c.;
 • vainas apziņa;
 • adaptācijas traucējumi;
 • depresija;
 • krīzes intervences konsultācijas;
 • un citi.

 

Kā sagatavoties vizītei veicot psiholoģisko izpēti bērnam?
Dodoties pie psihologa, vēlams līdzi paņemt speciālista nosūtījumu (ja tāds ir),  izrakstus, kas saņemti slimnīcās un pie dažādiem speciālistiem. Ja bērnam ir problēmas skolā/ bērnudārzā, vēlams šīs iestādes raksturojums. Šī informācija ļaus vairāk uzzināt par bērna veselības stāvokli, izvērtēt kādai testi un metodes ir nepieciešami un var palīdzēt izvairīties no dažādu testu atkārtotas veikšanas.

Psiholoģiskā izpēte un konsultācijas ietver sevī sarunas ar vecākiem un bērnu, dažādu testu un metošu izpildi atkarībā no izvirzītā mērķa. Pēc testēšanas psihologs veic iegūto rezultātu apstrādi, analīzi un apkopošanu rakstiskā atzinumā.

 

Kā sagatavoties vizītei veicot psiholoģisko izpēti pieaugušajam?
Dodoties pie psihologa, vēlams līdzi paņemt izrakstus, kas saņemti slimnīcās un pie dažādiem speciālistiem, ja iepriekš ir veikta psiholoģiska izpēte, tad  atzinums. Šī informācija ļaus vairāk uzzināt par pieaugušā veselības stāvokli, izvērtēt kādai testi un metodes ir nepieciešami un var palīdzēt izvairīties no dažādu testu atkārtotas veikšanas.

Psiholoģiskā izpēte un konsultācijas ietver sevī sarunu ar pieaugušo, dažādu testu un uzdevumu izpildi atkarībā no mērķa. Pēc testēšanas psihologs veic iegūto rezultātu apstrādi, analīzi un apkopošanu rakstiskā atzinumā.

 

Kā sagatavoties psiholoģiskajai konsultēšanai?

Pirmā klienta un psihologa tikšanās reize ir iepazīšanās vizīte, kuras laikā tiek izprasta klienta dzīves situācija, grūtības un tiek noskaidrots, kādas izmaiņas klients vēlas redzēt un kādus mērķus aizsniegt.  Turpmākajās vizītēs klients kopā ar psihologu strādā pie izvirzīto mērķu aizsniegšanas.

Jaunākās ziņas