Augša

Aktuāli

Gripas karantīnas atcelšana.

Uzmanību, vecākiem, pacientu likumiskajiem pārstāvjiem un pacientiem.

Saistībā ar gripas epidēmijas beigām valstī, slimnīcā ar 9.04.2019. atcelta gripas karantīna.

Pacientu apmeklējumi atjaunoti pilnā apjomā.

Aktualizēts Ētikas kodekss

Slimnīcā aktualizēts Ētikas kodekss, kas papildināts ar korupcijas un interešu konflikta riska definīcijām un skaidrojumiem, kā arī papildinājumiem, kas izmantojami iekšējās kontroles vides veidošanai, nepieļaujot likumdošanā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.

Uzzināt vairāk

Ielādēt vecākus ierakstus