Augša

Aktuāli

Uzmanību, gripas epidēmija!

Vecākiem, pacientu likumiskajiem pārstāvjiem un pacientiem.

Uzmanību, gripas epidēmija!

Ar 15.02.2019. Slimību profilakses un kontroles centrs izziņojis gripas epidēmijas sākumu valstī. Turpmāko rīcību medicīnas iestādēs nosaka atbilstoši normatīvie akti, pamatā Ministru kabineta 21.11.2016. noteikumi Nr. 948 “Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”.

Iestādē ar 06.02.2019. pārtraukti pacientu vecāku un likumisko pārstāvju apmeklējumi, bet ir atļauts saņemt pienesumus.

Aktualizēts Ētikas kodekss

Slimnīcā aktualizēts Ētikas kodekss, kas papildināts ar korupcijas un interešu konflikta riska definīcijām un skaidrojumiem, kā arī papildinājumiem, kas izmantojami iekšējās kontroles vides veidošanai, nepieļaujot likumdošanā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.

Uzzināt vairāk

Ielādēt vecākus ierakstus