Augša

Aktuāli

Aktualizēts Ētikas kodekss

Slimnīcā aktualizēts Ētikas kodekss, kas papildināts ar korupcijas un interešu konflikta riska definīcijām un skaidrojumiem, kā arī papildinājumiem, kas izmantojami iekšējās kontroles vides veidošanai, nepieļaujot likumdošanā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.

Uzzināt vairāk

kur saņemt medicīnisko palīdzību, ja ģimenes ārsts nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus

kur saņemt medicīnisko palīdzību, ja ģimenes ārsts nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 

 

Pielikumā NVdienesta tīmekļa vietnes saite, kur saņemt medicīnisko palīdzību, ja ģimenes ārsts nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/mediciniskas-palidzibas-sanemsana-protesta-laika

 

Ielādēt vecākus ierakstus