Augša
Nr. Līguma priekšmets Paredzamā līgumcena (bez PVN) un finansējuma avots Iepirkuma procedūra Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš Nolikums
1. Pārtikas preču iegāde un piegāde „VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām. 100 000 EUR Atklāts konkurss 2014.gada 27.jūlijā

Lejuplādēt

 

Rezultāti

2. Elektroenerģijas piegāde VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām 70 000 EUR Atklāts konkurss 2015.gada 10.aprīlī

Lejuplādēt

 

Pretendentu uzdotie jautājumi un Pasūtītāja atbildes

 

Rezultāti

3. Marķētās dīzeļdegvielas apkurei iegāde un piegāde VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām 100 000 EUR
(simts tūkstoši eiro) bez PVN
Atklāts konkurss 2015. gada 3. septembris

Lejuplādēt

 

Rezultāti

4. Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām 100 000 EUR (simts tūkstoši eiro) bez PVN Atklāts konkurss 2015.gada 7.decembris

Lejuplādēt

Pretendentu uzdotie jautājumi un Pasūtītāja atbildes

 

Medikamentu nolikums 2015. ar grozījumiem

 

 

Pretendentu uzdotie jautājumi un Pasūtītāja atbildes (papildināts)

 

Medikamentu nolikums 2015. ar grozījumiem (papildināts)

 

 

Rezultāti

5. Profesionālo virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” vajadzībām 1.daļa – 4500 EUR bez PVN,
2.daļa – 2000 EUR bez PVN
Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā 2016. gada aprīlis

Lejuplādēt

 

Pretendentu uzdotie jautājumi un Pasūtītāja atbildes

 

Rezultāti

 

Iepirkuma līgums 1. daļa - profesionālā virtuves izgāžamā panna

 

Iepirkuma līgums 2.daļa - profesionālā virtuves trauku mazgājamā mašīna

6. Pārtikas preču iegāde un piegāde „VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām 100 000 EUR Atklāts konkurss 2016 .gada 1.jūlijā

Lejuplādēt

 

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un Pasūtītāja sniegtās atbildes

 

Iepirkuma nolikums (konsolidēts)

 

Lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.pdf

 

Ziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.pdf

7. "Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām" 15000,00 EUR bez PVN Atklāts konkurss 2016.gada 29.septembra plkst.13:00

 Nolikums

Lēmums

Iepirkuma līgums

8.

 

 Elektroenerģijas piegāde VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām

 

 

70 000 EUR bez PVN Atklāts konkurss

2017.gada 27.martā

plkst. 13.00

Lejuplādēt

nolikums_elektroener_ijas_pieg_de_2017.g..doc?d=files/news/12/nolikums_elektroener_ijas_pieg_de_2017.g..docnolikums_elektroener_ijas_pieg_de_2017.g..doc (238.0 KB)

Lēmums

l_mums.pdf?d=files/news/12/l_mums.pdfl_mums.pdf (1 492.1 KB)

Ziņojums

zi_ojums.pdf?d=files/news/12/85406_zi_ojums.pdfzi_ojums.pdf (1 889.7 KB)

9.

 MARĶĒTĀS DĪZEĻDEGVIELAS APKUREI IEGĀDE UN PIEGĀDE VSIA „BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀS SLIMNĪCAS „AINAŽI”” VAJADZĪBĀM

 100 000 EUR  Atklāts konkurss  2017.gada 17.jūlijā plkst 13.00

 Lejuplādēt

Marķētā dīzeļdegviela_Ainažu PNS_i_2017.doc?d=files/news/12/mar_t_d_ze_degviela_ak_nolikums_aina_i_2017.docMarķētā dīzeļdegviela_Ainažu PNS_i_2017.doc (259.0 KB)

nolikums

 

Ieinteresēto pretendentu uzdotie jautājumi_atbildes

jautājumi_atbildes?d=files/news/12/ieinteres_to_pieg_d_t_ju_uzdotie_jaut_jumi_un_pas_t_t_ja_atbildes_degviela.docxjautājumi_atbildes (14.3 KB)

 

Lēmums par uzvarētāju noteikšanu

lemums_par_iepirkuma_uzvaretaju_noteiksanu_degviela.docx?d=files/news/12/lemums_par_iepirkuma_uzvaretaju_noteiksanu_degviela.docxlemums_par_iepirkuma_uzvaretaju_noteiksanu_degviela.docx (38.3 KB)

 

Ziņojums

 

zinojums.docx?d=files/news/12/zinojums.docxzinojums.docx (39.8 KB)

 

10.  

MEDIKAMENTU UN MEDICĪNAS PREČU PIEGĀDE VSIA „BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀS SLIMNĪCAS „AINAŽI”” VAJADZĪBĀM

 100 000 EUR  Atklāts konkurss  2017.gada 6. novembrī plkst. 14.00

Ar nolikumu var iepazīties šeit:

medikamentu_nolikums_11.10.2017_ainazi.doc?d=files/news/12/medikamentu_nolikums_11.10.2017_ainazi.docmedikamentu_nolikums_11.10.2017_ainazi.doc

 

Pretendentu uzdotie jautājumi un pasūtītāju atbildes:

pretendentu_uzdotie_jautājumi un pasūtītāja_atbildes..docx?d=files/news/12/pretendentu_uzdotie_jaut_jumi_pas_t_t_ja_atbildes..docxpretendentu_uzdotie_jautājumi un pasūtītāja_atbildes..docx

 

lēmums :

lēmums.pdf?d=files/news/12/64512_l_mums.pdflēmums.pdf

 

Ziņojums:

ziņojums.pdf?d=files/news/12/34128_zi_ojums.pdfziņojums.pdf

11.

Cenu aptauja

„Par 2018. gada pārskata revīzijas veikšanu”

    2018.gada. 15.novembris

Info par cenu aptauju:

info.docx?d=files/news/12/info.docxinfo.docx  

 

Pievienotie dokumenti:

revidenta_darba_uzdevums_2018.doc?d=files/news/12/revidenta_darba_uzdevums_2018.docrevidenta_darba_uzdevums_2018.doc

revidenta_pieteikums2018.doc?d=files/news/12/revidenta_pieteikums2018.docrevidenta_pieteikums2018.doc

 

Cenu aptaujas rezultāti:

cenu_aptaujas_rezult_ti.pdf?d=files/news/12/cenu_aptaujas_rezult_ti.pdfcenu_aptaujas_rezult_ti.pdf