Augša

2018.gada pārskats

Ar 2018.gada I ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 bilance_2018._1.cet.xls?d=files/news/57/bilance_2018._1.cet.xlsbilance_2018._1.cet.xls

Ar 2018.gada II ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

bilance_2018._2.cet.xls?d=files/news/57/bilance_2018._2.cet.xlsbilance_2018._2.cet.xls

Ar 2018.gada III ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

bilance_2018._3.cet.xls?d=files/news/57/bilance_2018._3.cet.xlsbilance_2018._3.cet.xls

Neauditēts 2017.gada pārskats

Ar neauditētu 2017.gada I ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 operatīvā bilance_2017._1.cet.xls?d=files/news/55/bilance_2017._1.cet.xlsoperatīvā bilance_2017._1.cet.xls

 

Ar neauditētu 2017.gada I pusgada bilanci var iepazīties šeit:

 operatīvā bilance_2017._I pusgads.xls?d=files/news/55/bilance_2017._2.cet.xlsoperatīvā bilance_2017._I pusgads.xls

 

Ar neauditētu 2017. gada 9 mēnešu bilanci var iepazīties šeit:

operatīvā bilance_2017._9 mēneši.xls?d=files/news/55/bilance_2017._3.cet.xlsoperatīvā bilance_2017._9 mēneši.xls

Neauditēts gada pārskats 2016.

Ar neauditētu 2016.gada pārskatu var iepazīties šeit

neaudit_ts_gada_p_rskats_2016_.doc?d=files/news/36/neaudit_ts_gada_p_rskats_2016_.docneaudit_ts_gada_p_rskats_2016_.doc