Augša

Valde
Valdes loceklis Aigars Kišuro, dz. 1957. gadā.
Pamatizglītība: ārsts-pediatrs, sertifikāti psihiatrijā, bērnu un pusaudžu psihiatrijā, veselības aprūpes vadībā.
Tālr. 64043338, mobilais telefona numurs: +371 29195766, e-pasts slimnica@ainazuslimnica.lv

 

Slimnīcā strādā    
Sekretāre Vineta Tazāne tālr. 64043273
Galvenā grāmatvede Inga Laksberga tālr. 64024968
Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs Ervins Balodis tālr. 64043292
Datu aizsardzības speciālists Ilze Apeine tālr. 26114495
Galvenā māsa Vineta Keiša tālr. 64024971
Sociālā darbiniece Mārīte Paegle tālr. 64024970
Bērnu psihiatrijas rezidente dr. Evita Bergmane

tālr. 64024969

Bērnu psihiatrijas rezidents dr. Pāvels Jakimovičs  
     
     
Speciālisti    
     
Fizioterapeits Žanete Šmite  
Fizioterapeita asistents Evija Meirāne  
Klīniskais psihologs Nora Razgaila (līgumdarbs)  
Klīniskais psihologs Olga Vinogradova (līgumdarbs)  
Montesori pedagogs Evija Līdaka  
Muzikālā audzinātāja Liene Berga
 
     
Medicīnas māsas 11  
Medicīnas māsu palīgi 31  
Sanitāri 5  
Atbalsta personāls (audzinātājas) 6  
Pārējais personāls 33