Augša

Valde
Valdes loceklis Aigars Kišuro, dz. 1957. gadā.
Pamatizglītība: ārsts-pediatrs, sertifikāti psihiatrijā, bērnu un pusaudžu psihiatrijā, veselības aprūpes vadībā.
Tālr. 64043338, mobilais telefona numurs: +371 29195766, e-pasts slimnica@ainazuslimnica.lv

   Beidzis Rīgas Medicīnas institūtu un ieguvis ārsta grādu un ārsta pediatra kvalifikāciju, turpmāk apmācījies bērnu neiroloģijā,  psihiatrijā un bērnu psihiatrijā, vēlāk iegūstot abu psihiatrijas nozaru ārsta sertifikātu. Ir Latvijas Psihiatru asociācijas (LPA) valdes loceklis un LPA sertifikācijas komisijas loceklis, abos amatos arī Latvijas Bērnu psihiatru asociācijā Piedalījies daudzu normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar psihiatriskās palīdzības un garīgās veselības aprūpes sniegšanu. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā (RPNC) strādāja  no 2001. gada, dažādos amatos ārstniecības procesa organizācijā un kvalitātes vadības procesu izstrādē, starptautisko sakaru sfērā. Kopš 2004.gada piedalījies psihiatriskās ārstniecības iespēju modernizēšanā RPNC -  ambulatoro centru “Veldre” un “Pārdaugava”, jaunā Uzņemšanas kompleksa un mūsdienīgi rekonstruētās 17. psihiatriskās nodaļas ēku rekonstrukcija plānošanā. 2004.gadā pēc Rīgas Stradiņa Universitātes Veselības aprūpes vadības kursa beigšanas ieguva Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas veselības aprūpes ārsta sertifikāts. Savā darbībā ļoti lielu vērību pievērš pacientu tiesībām, lai personām ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām būtu nodrošinātas visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kuras paredz likums.

 

Slimnīcā strādā    
Sekretāre Vineta Tazāne tālr. 64043273
Galvenā grāmatvede Mārīte Liepiņa-Bērziņa tālr. 64024968
Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs Ervins Balodis tālr. 64043292
Datu aizsardzības speciālists Ilze Apeine tālr. 26114495
Galvenā māsa Vineta Keiša tālr. 64024971
Sociālā darbiniece Mārīte Paegle tālr. 64024970
Sertificēts psihiatrs dr. Pāvels Jakimovičs

tālr. 64024969

Bērnu psihiatrijas rezidente dr. Diāna Stepanova-Mihailova  
     
Speciālisti    
Fizioterapeits Žanete Šmite  
Fizioterapeits Evija Meirāne  
Klīniskais psihologs Jānis Ķirsis  
Klīniskais psihologs Dace Cīrule  
Montesori pedagogs Evija Līdaka  
Muzikālā audzinātāja Liene Berga

 

Ergoterapeits Madara Miķelsone  
Audiologopēds Ieva Jirgensone  
     
Medicīnas māsas 11  
Medicīnas māsu palīgi 31  
Sanitāri 5  
Atbalsta personāls (audzinātājas) 6  
Pārējais personāls 33