Augša

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

 

Nodokļu saistības 2016.gadā?d=files/news/19/nodok_u_saist_bas_2016.gad_.docxNodokļu saistības 2016.gadā

 

 Nodokļu saistības 2015. gadā?d=files/news/19/nodoklu_saist_bas_2015.xlsxNodokļu saistības 2015. gadā

Veiktās iemaksas valsts budžetā 2014. gadā

Nodokļa veids

Atlikums

Aprēķināts

korekcijas

Samaksāts

Atlikums

 

31.12.2013.

     

31.12.2014.

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

0

0

0

0

0

Sociālās iemaksas

24286

222611

 

227411

19486

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

12506

107783

 

111046

9243

nokavējuma nauda IIN

-33

33

 

8

-8

Dabas resursu nodoklis

396

398

 

396

398

nokavējuma nauda DRN

0

0

 

0

0

Uzņēmējdarbības riska valsts nod.

32

386

 

386

32

 

 

 

 

 

 

Kopā

37187

331211

0

339247

29151

Atalgojuma politikas principi

Saskaņā ar VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” valdes izdoto rīkojumu, izveidota komisija, kura, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 595
Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personālam” 2. un 3.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, pārskata un nosaka amatu kvalifikācijas kategoriju un mēnešalgu slimnīcas personālam.

Ziedošanas, dāvinājumu saņemšanas kārtība

Pirms ziedojuma vai dāvinājuma pieņemšanas tiek saņemta ikreizēja rakstiska valsts kapitāla daļu turētāja atļauja.

Ziedojumu summas un ziedojuma devējs

2017. gada decembris

  VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” 2017.g. decembrī ir saņēmusi ziedojumu no organizācijas 1000 Euro apmērā ar mērķi Ziemassvētku pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem. 

 

 

2017.gada aprīlis

 

VSIA "Bērnu psihoneioloģiskā slimnīca "Ainaži"" 2017.gada aprīlī ir saņēmusi ziedojumu no organizācijas  „Stichting Hulp Letland” Nīderlandē 500 Euro ar mērķi Lieldienu pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem

 

 

2016. gada decembris

 

      VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” 2016.g. decembrī ir saņēmusi ziedojumu no organizācijas 1000 Euro apmērā ar mērķi Ziemassvētku pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem. 

 

2016. gada jūnijs

2016. gada jūnijā VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” saņēma ziedojumu 1125 EUR apmērā no organizācijas “Stichting Hulp Letland ” ar mērķi izlietot naudu slimnīcas pacientiem pasākumu organizēšanai, interešu attīstīšanai (grāmatu, galda spēļu iegādei).

2016. gada marts

2016. gada martā VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” saņēma ziedojumu 500 EUR apmērā no organizācijas “Stichting Hulp Letland Holland” Lieldienu pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem.

2015. gada decembris

2015. gada decembrī VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” saņēma ziedojumu 1200 EUR apmērā no organizācijas “Stichting Hulp Letland Holland” Ziemassvētku pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem.

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcai „Ainaži” 29.12.2015. Latvijas Bērnu bāreņu fonds, reģ. Nr.40008020151, atbalstot bērnus Ziemassvētku laikā, kā norādīts nodošanas aktā, dāvina Slimnīcai sekojošas materiālas vērtības:

  1. Fantasia krēmveida jogurtu ar ķiršiem 204 gab. ar kopējo vērtību 61,71 EUR;
  2. SMILE deserta jogurtu, zemeņu 576 gad. ar kopējo vērtību 201,12 EUR.

2015. gada aprīlis

2015.g. VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”’ saņēma 500 EUR no organizācijas Stichting Hulp Letland Holland Lieldienu pasākumu organizēšanai slimnīcas pacientiem.