Augša

Apstiprināts 26. 02. 2014.g.

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

TRENAŽIERU APMEKLĒJUMAM

 

Pakalpojuma nosaukums

Cena, Ls/stundā

Cena, EUR

Apmeklējums :

 

 

Pieaugušajiem

2,10

3,00

Bērniem no 4līdz 16 g.v., I, II gr.inv., represētām personām, pensionāriem

1,75

2,50

Bērniem līdz 3 g.v., slimnīcas darbiniekiem

Bezm.

Bezm.

Ar instruktoru

2,80

4,00

 

 

Pieteikšanās pa telefonu 28351451

Apstiprināts 28. 11. 2014.g

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

BASEINA APMEKLĒJUMAM

 

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

Baseina apmeklējums :

 

Darba dienās pieaugušajiem

5,00

Brīvdienās un svētku dienās pieaugušajiem

5,70

Bērniem līdz 3 g.v., slimnīcas darbiniekiem

Bezm.

Bērniem no 4līdz 16 g.v., I, II gr.inv., represētām personām, pensionāriem

2,80

Fizioterapeita nodarbība baseinā:

 

Pieaugušajiem

 

Fizioterapeita individuāla nodarbība

11,40

Grupā

5,70

Bērniem

 

Fizioterapeita individuāla nodarbība

8,60

Grupā

5,70

 

Maksas pakalpojumus baseinā iespējams saņemt :

Pirmdienās, otrdienās, piektdienās, sestdienās no 12.00 līdz 20.00.

 

Pieteikšanās pa telefonu 28351451

Apstiprināts 28. 11/ 2014.g.

 

MAKSAS ĀRSTNIECISKIE PAKALPOJUMI

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

Psihiatra un narkologa profilaktiskā apskate izziņas saņemšanai ( šoferu komisijai, bāriņtiesai, ieroču atļaujai)

11,40

Vienlaicīga psihiatra un narkologa atzinums ieroču atļaujai un šoferu izziņai

14,20

Psihiatra profilaktiskā apskate izziņas saņemšanai

7,00

Narkologa profilaktiskā apskate izziņas saņemšanai

7,00

Fizioterapeita konsultācija

14,30

Fizioterapeita nodarbība grupā

7,00

Fizioterapeita individuāla nodarbība

12,80

Rehabilitologa konsultācija

21,30

Montesori pedagoga individuāla nodarbība

14,30

 

 

Maksas pakalpojumu tiek sniegti

Pie psihiatra/narkologa

  • pirmdienās no 11.00 līdz 15.00,

  • ceturtdienās no 11.00 līdz 17.00.

 

Pie psihiatra/narkologa, rehabilitologa pieteikšanās pa telefonu 28351451

 

Pieteikšanās pie Montesori pedagoga pa telefonu 29397321.

Pieteikšanās pie fizioterapeita pa telefonu 25637966.