Augša

VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīca "Ainaži"

Valdemāra 46, Ainaži, Salacgrīvas
novads, LV-4035

Reģ. Nr. 44103017181

Ārstniecības iestādes

kods 6614-00011

Telef., fakss:
64043273;

E-pasts:
slimnica@ainazuslimnica.lv

Darbinieku kontakti

Amats

Vārds, uzvārds

Kontakt-
telefons

e-pasts

Valdes loceklis

Aigars Kišuro

64043338
29195766

slimnica@ainazuslimnica.lv

  

Galvenā grāmatvede

Inga Laksberga

64043301

 inga.laksberga@ainazuslimnica.lv

Sekretāre, lietvede

Vineta Tazāne

64043273

vineta.tazane@ainazuslimnica.lv

Galvenā medicīnas māsa

Vineta Keiša

64024971
28351451

 vineta.keisa@ainazuslimnica.lv

Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs

Ervins Balodis

64043292

 ervins.balodis@ainazuslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālists

Ilze Apeine

26114495

 

Sociālā darbiniece

Mārīte Paegle

64024970

 marite.paegle@ainazuslimnica.lv

 Bērnu psihiatrijas rezidente

 dr. Evita Bergmane  tālr. 64024969  

Bērnu psihiatrijas rezidents

dr. Pāvels Jakimovičs    

Nodaļas

  

64043301