Augša

VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīca "Ainaži"

Valdemāra 46, Ainaži, Salacgrīvas
novads, LV-4035

Reģ. Nr. 44103017181

Telef., fakss:
64043273;

E-pasts:
ilonabalode@inbox.lv

Darbinieku kontakti

Amats

Vārds, uzvārds

Kontakt-
telefons

e-pasts

Valdes locekle

Ilona Balode

64043338
29472092

ilonabalode@inbox.lv

  

Galvenā grāmatvede

Inga Laksberga

64043301

 

Sekretāre, lietvede

Vineta Tazāne

64043273

 

Galvenā medicīnas māsa

Vineta Keiša

64024971
28351451

 

Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs

Gints Līdaks

64043292
26602723

gints.lidaks@gmail.com

Sociālā darbiniece

Mārīte Paegle

64024970

 

Psihiatrs/narkologs

Jānis Bojārs

64024969

 

Nodaļas

  

64043301